Betekenis

De naam Machsèh, die wij voor dit kennisplatform kozen, betekent in het Hebreeuws 'schuilplaats' of 'toevlucht'. Het is in de Bijbel een plaats waar mensen veilig zijn en bescherming kunnen vinden tegen gevaar. Machsèh wordt in de Psalmen vaak in verband gebracht met God. Zo belijdt de ene dichter: "In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God" (Psalm 62:8) en een andere: "Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie" (Psalm 90:1).

We hebben ons in het bijzonder laten inspireren door Psalm 91. In dit lied spreekt de dichter te midden van gevaar dat hem omringt: "Heere, U bent mijn toevlucht" (91:9). Velen in Israël hebben ervaren dat hun leven bij God veilig was. Daarom stelden ze telkens weer hun vertrouwen op Hem!

Het leek ons goed om dit platform met deze Bijbelse uitdrukking te verbinden. Wij geloven dat Jezus Christus voor ons tot een Machsèh geworden is, bij wie we kunnen schuilen voor het komende oordeel, veilig zijn voor de machten van het kwaad en bij wie ons leven tot zijn bestemming komt.

Voor ons gaat het in het pastoraat ten diepste hierom dat mensen Jezus Christus kennen en door Zijn Geest in aanraking komen met Zijn helende en vernieuwende werk. Van wie door het geloof met Hem verbonden is, geldt het woord van de apostel Paulus: "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden" (2 Korinthe 5:17). Het kennisplatform wil hieraan dienstbaar zijn.