Voorbeelden

We vinden het belangrijk dat er bezinning en toerusting is (of komt) over heling en vernieuwing voor predikanten en kerkenraden. Dat blijkt ook uit de onderstaande (praktijk)voorbeelden:

Voorbeeld 1

Een vrouw uit een naburige gemeente neemt contact op met je als predikant. Ze zegt dat ze bevrijding nodig heeft van demonen die haar van tijd tot tijd belagen. In haar eigen gemeente nemen ze haar niet serieus. Ze heeft gehoord dat er in jouw gemeente wel aandacht is voor geestelijke strijd’.

Zo’n telefoontje roept veel vragen op: Hoe weet ze dat demonen haar belagen? Heeft ze contact gehad met occulte zaken? Zijn het wel demonen waar ze last van heeft of heeft ze last van een psychische stoornis? En zo ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Vraagt ze gewoon aandacht en krijgt ze die niet in haar eigen gemeente? Wat is hier aan de hand? Hoe moet je als predikant reageren?

Voorbeeld 2

Tom was erg van slag thuisgekomen. Zijn handen beefden nog. Dit was nog niet eerder gebeurd. Meestal was het wel leuk geweest. Samen met zijn vrienden had hij met het ouija bord gespeeld. Zo'n spel waarmee je geesten kunt oproepen. Hij had het bord voor het eerst gezien in het huis van een klasgenoot. En toen ze hem uitnodigden leek het hem wel interessant. Af en toe ontvingen ze boodschap voor iemand. Maar deze keer was heel verschillend. Het plankje bewoog over de letters. Zijn naam werd gespeld. 'Je bent een kind van de dood' volgde erop. Anderen moesten erom lachten. Maar het was alsof hij aan zijn stoel genageld werd. Tom wist niet hoe snel hij naar huis moest gaan. De woorden bleven rondzingen in zijn hoofd. Die nacht kon hij niet slapen; hij was angstig. De week er na nam de angst alleen nog maar toe. Er zijn vervelende stemmen in zijn hoofd’.

Wat doe je hiermee, als Tom zich via het pastoraat bij je meldt? Neem je dit serieus? Hoe ga je hem helpen? Wat heeft Tom nodig? Is gebed met Tom alleen voldoende of heeft hij meer nodig? Moet hij breken met occulte banden en moet hij bevrijd worden van demonen? Of stuur je Tom door naar de huisarts of psychiater?

Kennisplatform Machsèh
Om in al deze vragen een weg te zoeken, is kennis en expertise nodig. Machsèh (dat betekent: schuilplaats) wil een kennisplatform zijn en deze website wil hieraan een bijdrage leveren.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.