Studiedag 16 september 2016

Op vrijdag 16 september 2016 is de studiedag “Machsèh – Pastoraat voor Heling en Vernieuwing” georga­niseerd.

Voor wie? Predikanten (in het bijzonder hen die zich verbonden weten met de Gereformeerde Bond), kerkelijk werkers en andere ambtsdragers
Wanneer? 16 september 2016
Waar? Kerkelijk Centrum “Eben-Haëzer”, Schoutenstraat 8a, 3931 HT Woudenberg
Hoe laat? 10.00/10.30-14.30 uur (incl. lunch)

Verslag
> Lees het verslag van deze studiedag.

Programma

  • 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 10.30 uur Opening door ds. F.J.K. van Santen
  • 10.45 uur “Pastoraat voor heling en vernieuwing” – een theologische bezinning door dr. G.C. Vreugdenhil
  • 11.20 uur Gesprek in groepen naar aanleiding van een aantal theologische stellingen
  • 11.45 uur Afsluiting van het ochtendgedeelte
  • 12.00 uur Lunch
  • 13.00 uur “Reflectie op de pastorale praktijk” – een terugkoppeling aan de hand van de opgaven van predikanten door ds. M.C. van Oordt
  • 13.25 uur Gesprek in groepen aan de hand van een aantal casussen
  • 13.55 uur Inventariseren van de behoefte aan een vervolg
  • 14.30 uur Sluiting door ds. G. van Goch