Over ons

Een aantal predikanten, dat zich met de Gereformeerde Bond verbonden weet, heeft elkaar gevonden in het gemeenschappelijk verlangen naar het vernieuwende werk van de Heilige Geest.

“Wij zoeken een weg die begaanbaar is, waar enerzijds gewaakt wordt voor eenzijdigheden (zoals bijvoorbeeld het al te direct toeschrijven van (een) ziekte aan zonde of het niet rekening houden met het nog-niet-karakter van Gods Koninkrijk) en waar anderzijds de Bijbelse rijkdom van het vernieuwende en helende werk van Gods Geest onderzocht wordt en ruimte krijgt.”

Ds. G. (Gerrit) van Goch, predikant te Scherpenzeel
Ds. M.J. (Martin) van Oordt, predikant te Bodegraven
Ds. F.J.K. (Frits) van Santen, predikant te Kampen
Dr. G.C. (Gerrit) Vreugdenhil, predikant te Gouda

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Contact.