Voor wie is Machsèh?

Machsèh richt zich in eerste instantie op predikanten, kerkelijk werkers en andere ambtsdragers.

Machsèh is een kennisplatform en is er niet voor individuele (pastorale/psychische) hulpverlening. Wij vragen u daarvoor contact op te nemen met uw eigen (wijk)predikant, kerkenraad of kerkelijke gemeente.